We are Birpet. We are passionate about packaging. We love great work. read more

Our History

We have a long history of proven skills and know how which spans over a century. We provide our students with useful knowledge and information they need to become great men and women of tomorrow. This is a story of how it all started:

1930

Kuruluş

Aile büyüklerinin AKCASU gıda markasını yaratarak ilk ticari serüveni başladı.

1960

Büyüme

Perakendecilikten gıda toptancılığına geçilerek bölgede söz sahibi olundu.

1990

Sektör Çeşitliliği

TUNCAY markası adı altında AKCASU firması olarak yemeklik yağ üretimine başlanıldı.

2002

Sektör Çeşitliliği

Yağ üretiminin yanı sıra salça üretimine başlanıldı.

2012

BİRPET

Üretimimizden doğan ihtiyaç ile birlikte pet sektörüne adım atıldı. Öncelikle kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik başlayan pet üretimimiz kısa zaman da yapılan yatırımlarla büyüyerek ihracat taleplerini karşılar hale dönüştü.

2015

İhracat

Artarak gelen yeni talepler R&D departmanının kurulup ilerlemesinin yolunu açarak, sıcak dolum pet, teneke ağızlığı ve pet ürünleri gibi innovatif ürünlerin ticaretini ana sektörümüz haline getirdi.

Talk to us

+90 216 575 5565