R&D Strategy

R&D Strategy

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. AR-GE; işletmelerde yeni ürün ve üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalardır. AR-GE bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardı. AR-GE, ürün ve süreç yeniliğine veya artan bilimsel bilgiye yönelik organize edilmiş çabalardır.

İnsanlık uzun bir süre tesadüflere bağlı olarak, yakın bir geçmişten beri de sistemli çalışmalar sonucunda bugünkü medeniyet düzeyine ulaşabilmiştir. Bugün, artık hiçbir ulusal ekonomi ve hatta işletme gelişmesini tesadüflere bırakamayacak duruma gelmiştir. Bu yüzden ülkeler ve işletmeler mâli olanakları ölçüsünde araştırma ve geliştirme fonksiyonuna gereken önemi vermek zorundadırlar.

AR-GE fonksiyonunun temel amacı sürekli değişen bir çevrede faaliyette bulunan işletmelerin, bu değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak, gelişme ve büyümelerine yardım etmek ve bunun sonucunda canlılıklarının sürekliliğini sağlamaktır. Bu temel amaca bağlı olarak AR-GE fonksiyonunun diğer bazı amaçları da aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Fayda

Hali hazırda bulunan temel ürün ve üretim faktörlerini geliştirerek karlılığı artıracak faydalı inovasyonlar;

 • Şirket gücünü artıracak teknolojilerin araştırılıp ekosistem`e uygulanması.
 • Güncel ürünleri daha az maliyetle üretebilecek teknolojiler araştırmak/geliştirmek ve bu sayede sektöre daha uygun fiyatla ürün sunabilmek.
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak,
 • Süregelen ürünlerin kalitesini artırabilecek ar&ge faaliyetleri.

Geliştirme

Yeni üretim seçenekleri geliştirmek ve yeni teknolojileri uygulamak.

 • Geliştirmeleri zamanında uygulayarak en kısa sürede sunabilmek
 • Gerekli fonksiyon ve teknolojilere hızla adapte olabilmek
 • Piyasa ihtiyaçlarını inceleyerek müşterilere fikirler sunmak ve beğenilmesi halinde inovatif ürünler üretebilmek

İyileştirme

Şirket kalite unsurlarını sürdürülebilir yeniliklerle geliştirmek;

 • Personelimize uygun çalışma ortamı sağlayacak yenilikleri fasilitelerimize uygulayarak modern bir çalışma ortamı sunmak.
 • Yönetime doğru ve gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlayacak yönetim bilişim sisteminin kurulmasını sağlamaktır.
 • İşletmede verimliliği artırmak
 • Doğa dostu uygulamaları mümkün olduğunca üretim unsurlarımıza dahil etmek.