Neck: 110 Ø

2000 - 2000 - Birpet Şehzade Kapak - 110 mm

Weight: 27.50 gr

Product code: 2000

Neck: 110 Ø

2010 - 2010 - Birpet Hünkar Kapak - 110 mm

Weight: 33.00 gr

Product code: 2010

Neck: 110 Ø

2020 - 2020 - Birpet Sultan Kapak - 110 mm

Weight: 24.00 gr

Product code: 2020

Neck: 110 Ø

2030 - 2030 - Birpet Çiçek Kapak - 110 mm

Weight: 38.00 gr

Product code: 2030

Neck: 63 Ø

2032 - 2032 - Birpet Çelebi Kapak - 63 mm

Weight: 6.50 gr

Product code: 2032

Neck: 79 Ø

2034 - 2034 - Birpet Premier PET Kapak - 79 mm

Weight: 16.00 gr

Product code: 2034

Neck: 82 Ø

2035 - 2035 - Birpet Çelebi Kapak - 82 mm

Weight: 13.00 gr

Product code: 2035

Neck: 85 Ø

2036 - 2036 - Birpet Çelebi Kapak - 85 mm

Weight: 15.00 gr

Product code: 2036

Neck: 110 Ø

2038 - 2038 - Birpet Çelebi Kapak - 110 mm

Weight: 16.00 gr

Product code: 2038

Neck: 38 Ø

2044 - 2044 - Birpet Ketçap Kapak - 38 mm

Weight: 10.00 gr

Product code: 2044

Neck: 32 Ø

2070 - 2070 - Birpet Çakma Kapak - 32 mm

Weight: 5.00 gr

Product code: 2070

Neck: 48 Ø

2074 - 2074 - Birpet Fliptop Kapak - 48 mm

Weight: 8.50 gr

Product code: 2074

Neck: 38 Ø

2077 - 2077 - Birpet Baharat Kapak - 38 mm

Weight: 4.00 gr

Product code: 2077

Neck: 63 Ø

2078 - 2078 - Birpet Baharat Kapak - 63 mm

Weight: 10.00 gr

Product code: 2078

Neck: 28 Ø

2079 - 2079 - Birpet Push-Pull Kapak - 28 mm

Weight: 3.00 gr

Product code: 2079

Neck: 28 Ø

2080 - 2080 - Birpet Pco Vidalı Kapak - 28 mm

Weight: 23.00 gr

Product code: 2080

Neck: 28 Ø

2081 - 2081 - Birpet Fliptop Kapak - 28 mm

Weight: 3.50 gr

Product code: 2081

Neck: 28 Ø

2082 - 2082 - Birpet Kolonya Kapak - 28 mm

Weight: 3.70 gr

Product code: 2082

Neck: 28 Ø

2082-1 - 2082-1 - Birpet Kolonya Tıpa - 28 mm

Weight: 1.50 gr

Product code: 2082-1

Neck: 38 Ø

2086 - 2086 - Birpet Pco Vidalı Kapak - 38 mm

Weight: 2.70 gr

Product code: 2086

Neck: 38 Ø

2086-1 - 2086-1 - Birpet Kulp - 38 mm

Weight: 4.30 gr

Product code: 2086-1

Neck: 48 Ø

2087 - 2087 - Birpet Pco Vidalı Kapak - 48 mm

Weight: 4.60 gr

Product code: 2087

Neck: 48 Ø

2087-1 - 2087-1 - Birpet Kulp - 48 mm

Weight: 3.80 gr

Product code: 2087-1

Neck: 48 Ø

2088 - 2088 - Birpet Fliptop Kapak - 48 mm

Weight: 8.60 gr

Product code: 2088

Neck: 85 Ø

2300 - 2300 - Birpet Seperatör - 85 mm

Weight: 5.00 gr

Product code: 2300

Neck: 110 Ø

2310 - 2310 - Birpet Seperatör - 110 mm

Weight: 5.00 gr

Product code: 2310